Chi tiết tin tức

Phương Pháp Kiểm Tra Lực Căng Phổ Biến

Phương Pháp Kiểm Tra Lực Căng Phổ Biến

Đăng lúc: 15-06-2014 08:52:59 PM - Đã xem: 752

Phương Pháp Kiểm Tra Lực Căng Phổ Biến

1. LỰC TÁCH NGANG XÍCH/LỰC CĂNG NGANG (Chain crosswise chain/Lateral strength test) – BS 3084 (Annex G) /ASTM D2061

 

>Mẫu thử với ngàm kẹp hai bên tape, mỗi bên 25.4 mm.

 

2.  LỰC HÃM ĐẦU KÉO (Holding strenght of slider lock/Strength of slider locking device)

BS 3084 (Annex I) / ASTM D2061

 

Để mẫu thử nghiệm ở vị trí mở và giữ khoảng cách 25mm theo hình vẽ. Đảm bảo 2 chặn trên gắn chặt vào ngàm kẹp hai bên. Khóa đầu kéo lại và thử mẫu cho đến khi đầu kéo bị trượt không khóa.

3. LỰC HÃM CHẶN DƯỚI (Bottom stop holding strength) – ASTM D2061

 

4. LỰC HÃM PINBOX  (Bottom stop holding,crosswise strength/Open-en fastener box test) – ASTM D2061 – BS 3084 (Annex E)


 

5. LỰC HÃM CHẶN TRÊN (Top stop holding strength/ Top stop test) – ASTM D2061 – BS 3084 (Annex D)

 

6. LỰC CĂNG NGANG CHẶN DƯỚI/ LỰC HÃM CHẶN DƯỚI KHI KÉO RỜI 2 NHÁNH XÍCH ( Close-end test / Bottom stop holding, stringer separation Test) – BS 3084 (Annex C)/ ASTM D2061

 

7. LỰC XOẮN TAY KÉO (Torque Test/ Twist for slider pull tap) – ASTM D2061

 

8. LỰC PHÁ HỦY TAY KÉO ( Puller attachment Test) - BS 3084 (Annex B)

 

9. SỐ LẦN KÉO LÊN XUỐNG (Resistance to reciprocation) – BS 3084 (Annex E)

 

Theo tài liệu BS 3084:2007 và  ASTN D2061 -2007