Chi tiết tin tức

Các Loại Chặn Trên

Các Loại Chặn Trên

Đăng lúc: 15-06-2014 08:54:34 PM - Đã xem: 533

Chan Tren

Sản phẩm dây kéo của chúng tôi có các loại chặn trên:

1. Chặn nhôm

2. Chặn nhựa

3. Chặn Chữ U

4. Chặn nhựa trong chữ I

5. Chặn nhựa trong đúc.